Zenders

Wetgeving Spot

Wetgeving Non-spot

1. Bumpersponsoring

Wat? Integratie van een merk in de zenderbumper, bij wijze van reclameblokopener

Wetgeving? Reclame moet worden gescheiden van redactionele inhoud

 • Beginbumper: minimaal 3 seconden beeldvullend + duidelijk leesbare tekst 'RECLAME'
 • Eindbumper: minimaal 2 seconden beeldvullend

Er mag dus geen verwerking van de bumpers in redactionele inhoud of reclame voorkomen, en ook de verwerking van sponsorvermeldingen in de bumpers is niet toegelaten.

2. Billboards

Wat? Korte sponsorboodschap van 5 tot maximum 10 seconden met bij voorkeur een creatieve link naar het programma

Wetgeving? Sinds 1 januari 2015 is een identificatie als sponsor van het programma, de programma-aankondiging (promo) of de omroepdienst verplicht. Bij SBS is er gekozen voor het hiernavolgende logo, dat verplicht zichtbaar moet zijn op alle billboards:

Praktische kanttekeningen om deze regel correct toe te passen?

 • Het logo verschijnt bij voorkeur rechts onderaan in beeld gedurende de volledige lengte van de billboard
 • De grootte van het logo is 180 pixels (zie voorbeeld hierboven)
 • Er zijn drie versies van het logo: twee versies waarbij het contrast 100% is en één versie waarbij het contrast 60% is. Wanneer de achtergrond van de billboard niet egaal is en wijzigt tijdens de spot, zal er geopteerd worden voor het logo waarbij het contrast 100% is, zodanig dat het logo goed zichtbaar is voor de kijker. Download hieronder de drie verschillende versies van het sponsorlogo. 

Wat is inhoudelijk in een billboard toegelaten?

Naam van de sponsor, logo van het product of dienst en domeinnamen klank-en/of beeldherkenningstekens of imago-ondersteunende slogan van de sponsor.

Wat is er bijvoorbeeld te vermijden in een billboard?

 • Vermelding van prijs, kortingen, promoties, telefoonnummers, adressen, distributiepunten, openingsuren, vermelding waar of wanneer een bepaald product of dienst beschikbaar is
 • Promotionele elementen die rechtstreeks aanzetten tot verkoop zoals:
  • bewoordingen als 'nieuw', 'goedkoop', 'vanaf nu verkrijgbaar', 'solden', 'ga naar', enz. 
  • Superlatieven als 'de mooiste', 'de beste', 'overheerlijke', enz.
  • Wijzen op de doeltreffendheid of voordelen van een product: 'helpt tegen', 'werkt zeer snel', enz.
  • Persuasief of wervend woordgebruik: 'ga naar', 'surf nu', 'doe mee', enz.
  • Opsomming van voordelen, kenmerken of eigenschappen

3. Publireportages

Wat? Informatieve mini-programma's met redactionele inhoud rond het gebruik van een merk of product

Wetgeving? 

 • Bij voorkeur niet korter dan 2 minuten en niet langer dan 12 minuten. Indien de duur hier toch van afwijkt, kan dit enkel mits voorafgaandelijke goedkeuring door SBS.
 • De nadruk moet liggen op redactionele en informatieve inhoud.
 • Opbouw en vorm moeten duidelijk verschillen van deze van een reclamespot
 • Er moeten duidelijk herkenbare bumpers voor en na de publireportage voorzien worden
 • Geen opzichtig logogebruik tijdens de duur van de reportage

4. Product Placement

Wat? Elke vorm van audiovisuele commerciële communicatie die bestaat uit het opnemen van of het verwijzen naar een product of een dienst of een desbetreffend handelsmerk binnen het kader van een televisieprogramma.

Wetgeving?

 • Het product mag geen overmatige aandacht krijgen, en niet rechtstreeks aansporen tot verkoop. Er moet natuurlijke integratie zijn.
 • Het logo of handelsmerk moet worden ingebed in het scenario van het programma
 • Redactionele onafhankelijkheid van de omroep mag niet aangetast worden
 • Omwille van commerciële of juridische redenen niet mogelijk op MTV, Nickleodeon, Nick Jr., Discovery Channel, Spike, Comedy Central en TLC.
 • De vermelding van het PP logo duidt aan wanneer het programma product placement bevat