Nieuwe regelgeving programma billboards

SBS is net zoals de andere Vlaamse televisieomroepen verplicht om vanaf 1 januari 2015 de nieuwe regelgeving rond billboards na te leven die de Vlaamse Regulator voor de Media oplegt. We lichten graag even toe wat dit exact inhoudt.
De Europese Commissie vraagt om de commerciële partner voortaan duidelijk in beeld te brengen. Om hieraan tegemoet te komen heeft SBS samen in overleg met de andere televisieomroepen besloten om in de toekomst gebruik te maken van een "sponsor" logo.
Dit logo moet vanaf 1 januari verplicht zichtbaar zijn op "alle" billboards, zowel diegenen die deel uitmaken van de garantiepakketten, als diegenen die tot een breder partnership behoren rond een programma.

Een paar kleine, praktische kanttekeningen om deze nieuwe regel correct toe te passen:

 • Het logo verschijnt bij voorkeur rechts onderaan in beeld gedurende de volledige lengte van de billboard.
 • De grootte van het logo is 140 pixels.

Voortaan is het dus de bedoeling dat de billboards telkens met vermelding van het nieuwe "sponsor" logo aan SBS worden bezorgd. Billboards die reeds in het verleden werden uitgezonden en in 2015 opnieuw dienen gebruikt te worden, worden zonder extra kost door SBS aangepast. Vanaf 1 januari kan SBS helaas conform de nieuwe VRM regel geen programmabillboards meer toelaten die geen "sponsor" logo bevatten. Wanneer er billboards worden aangeleverd zonder deze vermelding, zal SBS zich genoodzaakt voelen om deze zelf aan te passen en hiervoor een bedrag van 500 euro aan te rekenen.

We frissen graag nog even kort de regels op rond billboarding.

Wat is in een billboard toegelaten?

 • Naam van sponsor, logo product, dienst, domeinnamen
 • Klank- en/of beeldherkenningstekens of imago-ondersteunende slogan sponsor
 • Beelden uit het gesponsorde programma (conform de rechten)

Wat is niet in een billboard toegelaten?

 • Vermelding prijs, kortingen, promoties, telefoonnummers, adressen, distributiepunten, openingsuren, vermelden waar of wanneer een bepaald product of dienst beschikbaar is.
 • Aanzetten tot verkoop:
  • Bewoordingen als "nieuw", "goedkoop", "vanaf nu verkrijgbaar", "solden",...
  • Superlatieven als "de mooiste", "de beste", "overheerlijke",...
  • Wijzen op doeltreffendheid of voordelen van een product ("helpt tegen...", "werkt zeer snel",...)
  • Persuasief woordgebruik ("ga naar", "surf nu", "doe mee",...)
  • Bestanddelen of ingrediënten die net het verkoopargument zijn ("vetarm",...)

Voor meer informatie of vragen, kan u contact opnemen met Veronique Cox: Veronique.Cox@sbsbelgium.be